WAŻNE TERMINY

15

marca

2019

termin zgłaszania prac do programu naukowego Kongresu

5

kwietnia

2019

termin wniesienia opłaty zjazdowej uprawniający do zniżki

15

kwietnia

2019

termin powiadomienia o przyjęciu lub odrzuceniu pracy

 

KOSZT UCZESTNICTWA

 • CZŁONKOWIE PTU

  brutto 650 zł HARMONOGRAM WPŁAT
  • do 05.04.2019    650 zł
  • do 05.05.2019    750 zł
  • do 07.06.2019    800 zł
  • od 08.06.2019    900 zł
 • CZŁONKOWIE SEKCJI ADEPTÓW UROLOGII

  brutto 350 zł HARMONOGRAM WPŁAT
  • do 05.04.2019    350 zł
  • do 05.05.2019    400 zł
  • do 07.06.2019    450 zł
  • od 08.06.2019    500 zł
 • OSOBY NIEBĘDĄCE CZŁONKAMI PTU

  brutto 800 zł HARMONOGRAM WPŁAT
  •   
  • do 05.05.2019    800 zł
  • do 07.06.2019    850 zł
  • od 08.06.2019    900 zł
WARUNKI:
 1. O wysokości opłaty rejestracyjnej decyduje data dokonania wpłaty, a nie zgłoszenia udziału.
 2. Członkowie PTU oraz członkowie Sekcji Adeptów Urologii PTU mają prawo do opłaty rejestracyjnej w wysokości 650/350 zł pod warunkiem terminowego opłacenia składki członkowskiej PTU. W przypadku braku tejże Biuro Kongresowe PTU jest zobowiązane do naliczania opłaty rejestracyjnej wg stawek dla osób niebędących członkami PTU.
 3. Za osobę towarzyszącą nie może być uznany członek PTU, członek SAU, przedstawiciel (pracownik) firmy uczestniczącej w Kongresie.
 4. Z opłaty rejestracyjnej są zwolnieni członkowie honorowi PTU.
 5. Prawo do upustu w wysokości 50% opłaty rejestracyjnej mają członkowie rzeczywiści PTU, którzy ukończyli 70. rok życia.
 6. Z opłaty rejestracyjnej oraz opłaty za zakwaterowanie (3 noclegi, miejsce zakwaterowania wskazane przez Biuro Kongresowe PTU) są zwolnieni adepci, których praca do 1 maja 2019 zostanie zakwalifikowana do druku w Central European Journal of Urology (dotyczy pierwszego autora pracy).
OPŁATA REJESTRACYJNA ZAWIERA:
 • wstęp na obrady
 • wstęp na wystawę firm
 • lunche w dniach 13 i 14 czerwca
 • materiały kongresowe
 • certyfikat uczestnictwa (dot. wyłącznie lekarzy, fizjoterapeutów i pielęgniarek)
WIECZÓR PTU / KOLACJA

Opłata za Wieczór PTU (kolację) wynosi 180 zł brutto. Chęć udziału w uroczystości uczestnik zgłasza, dokonując rejestracji na wydarzenie. Wieczór PTU nie jest finansowany przez Firmy będące członkami INFARMY.

DANE DO PRZELEWU:

Numer konta, na które należy dokonywać wpłat:

Polskie Towarzystwo Urologiczne

Bank Pekao SA, V Oddział w Warszawie

76 1240 1066 1111 0000 0022 1199

OBEJRZYJ REPORTAŻE Z POPRZEDNICH KONGRESÓW NAUKOWYCH PTU