Dane osobowe
Dane konta
Adres do korespondencji
Prywatny Służbowy
Kontakt telefoniczny
Oświadczenia
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Urologiczne z siedzibą w Warszawie, przy ulicy. Łowickiej 19, w celu i zakresie niezbędnym dla potrzeb rejestracji w dorocznym kongresie naukowym PTU .
Wyrażam zgodę
Oświadczam, że zapoznałam / zapoznałem się z regulaminem 47. Kongresu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego.
Tak