Koszt uczestnictwa

Termin wniesienia opłaty na konto PTU do 05.04.2019 od 06.04.2019
do 05.05.2019
od 06.05.2019
do 07.06.2019
od 08.06.2019
Członkowie PTU* 650 zł 750 zł 800 zł 900 zł
Członkowie Sekcji Adeptów Urologii PTU 350 zł 400 zł 450 zł 500 zł
Osoby niebędące członkami PTU, w tym przedstawiciele firm 800 zł 850 zł 900 zł
Fizjoterapeuci urologiczni 170 zł 200 zł
Pielęgniarki 150 zł 200 zł
Studenci medycyny 150 zł 200 zł
Osoba towarzysząca** 150 zł 200 zł
WIECZÓR PTU / UROCZYSTA KOLACJA (brutto)***
Uczestnik 180 zł

* Członkowie PTU oraz członkowie Sekcji Adeptów Urologii PTU mają prawo do opłaty rejestracyjnej w wysokości 650/350 zł pod warunkiem opłacenia w terminie, tj. do 31 marca 2019 roku, składki członkowskiej PTU. W przypadku braku tejże Biuro Kongresowe PTU jest zobowiązane do naliczania opłaty rejestracyjnej wg stawek dla osób niebędących członkami PTU.

**Za osobę towarzyszącą nie może być uznany członek PTU, członek SAU, przedstawiciel (pracownik) firmy uczestniczącej w Kongresie.

*** Wieczór PTU / Kolacja nie jest finansowany ze środków Firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

UWAGA!

  1. Z opłaty rejestracyjnej są zwolnieni członkowie honorowi PTU.
  2. Prawo do upustu w wysokości 50% opłaty rejestracyjnej mają członkowie rzeczywiści PTU, którzy ukończyli 70. rok życia.
  3. Z opłaty rejestracyjnej oraz opłaty za zakwaterowanie (3 noclegi, miejsce zakwaterowania wskazane przez Biuro Kongresowe PTU) są zwolnieni adepci, których praca do 1 maja 2019 zostanie zakwalifikowana do druku w Central European Journal of Urology (dotyczy pierwszego autora pracy).

W ramach opłaty rejestracyjnej Organizatorzy kongresu zapewniają:

  • wstęp na obrady
  • wstęp na wystawę firm
  • lunche w dniach 13 i 14 czerwca
  • materiały kongresowe
  • certyfikat uczestnictwa (dot. wyłącznie lekarzy, fizjoterapeutów i pielęgniarek)

Numer konta, na które należy dokonywać wpłat:

Numer konta, na które należy dokonywać wpłat:
Polskie Towarzystwo Urologiczne
Bank Pekao SA, V Oddział w Warszawie
76 1240 1066 1111 0000 0022 1199