Oferta dla Firm

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Urologicznego zaprasza firmy kreujące rynek usług w zakresie urologii do udziału w 49. Kongresie Naukowym Polskiego Towarzystwa Urologicznego. W poniższej tabeli znajdą Państwo informację na temat proponowanych form uczestnictwa firm w zjeździe.

LP RODZAJ USŁUGI TERMIN ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
I UCZESTNICTWO W PROGRAMIE NAUKOWYM KONGRESU
1. Sesja tematyczna w programie Kongresu (maks. 1 godzina) do 31. 01.2019
2. Wykład w programie Kongresu (maks. 0,5 godziny) do 31.01.2019
II REKLAMA W PROGRAMIE KONGRESU ORAZ W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH
1. Banderola (dostępna 1 sztuka) do 31.03.2019
2. 3. strona okładki do 31.03.2019
3. Rozkładówka (2 strony) do 31.03.2019
4. Strona przed spisem treści do 31.03.2019
5. Strona przed 3 str. okładki do 31.03.2019
6. Strona w środku do 31.03.2019
7. Dodatkowa strona dołączona do reklamy (np. Informacja o leku) do 31.03.2019
8. Umieszczenie logo firmy na identyfikatorach do 31.03.2019
9. Umieszczenie materiałów w teczkach uczestników do 31.03.2019
III REKLAMA W CZASIE KONGRESU
1. Umieszczenie logo firmy w sali głównej obrad do 15.04.2019
2. Umieszczenie logo firmy na monitorach LCD zlokalizowanych w miejscu organizacji wydarzenia do 15.04.2019
3. Emisja spotu reklamowego (maks. 50 sek.) przed rozpoczęciem sesji plenarnej (główna sala obrad) w pierwszym, drugim, trzecim dniu kongresu do 15.04.2019
4. Emisja spotu reklamowego (maks. 50 sek.) na monitorach LCD zlokalizowanych w miejscu organizacji wydarzenia do 15.04.2019
IV REKLAMA W INTERNECIE
1. Umieszczenie logo firmy na stronie internetowej Kongresu. Link może prowadzić do strony internetowej firmy do 15.04.2019
2. Banner na stronie internetowej kongresu do 15.04.2019
3. Umieszczenie logo firmy w materiałach mailingowych wysyłanych do członków PTU do 15.04.2019
V POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA W MIEJSCU OBRAD
1. Cena za metr kwadratowy powierzchni (wraz z podstawowym wyposażeniem w stoły, krzesła oraz jednym przyłączem energetycznym do 2kW) do 31.03.2019
2. Przyłącze energetyczne powyżej 2kW, ewentualnie przyłącze 32A do 30.04.2019
3. Rozdzielnia prądu do 30.04.2019