49. KONGRES NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO
ODBYWA SIĘ POD PATRONATEM HONOROWYM
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ANDRZEJA DUDY

KATOWICE - MIASTO WSPÓŁGOSPODARZ 49. KONGRESU NAUKOWEGO PTU

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY PTU

PARTNER PTU

SPONSORZY

patronat medialny